Doelstellingen

Doelstellingen

De Nederlandsche Tafelronde, een actieve en inspirerende service-organisatie De Nederlandsche Tafelronde is een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Dit is -kort en bondig- de Nederlandsche Tafelronde. Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een serviceclub, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. Momenteel bestaat de Nederlandsche Tafelronde uit ruim 3.000 leden, verdeeld over 190 plaatselijke clubs (Tafels). Het onderhouden van internationale contacten krijgt binnen de Nederlandsche Tafelronde veel aandacht. Het is immers één van de doelstellingen om vriendschap en wederzijds begrip ook op internationaal niveau te bevorderen. Daarnaast hebben landelijke serviceprojecten soms een internationaal karakter.

Round Table International

Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels, vaak met hetzelfde Tafelnummer, onder meer middels de jaarlijkse ‘numbermeetings’. Op deze manier kan elke Tafelaar een informeel internationaal netwerk ontwikkelen, iets wat zonder de Tafelronde een vrijwel ondoenlijke zaak is. Uiteraard kan iedere Tafelaar ook de internationale bijeenkomsten bezoeken, zoals de Europese jaarvergadering en de jaarvergadering van Round Table International (met wereldwijd zo’n 50.000 leden).

Doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zich ten doel:

  1. Het verschaffen van inzicht in de wijze, waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in hun beroep, ontplooien, en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  2. Het versterken bij haar leden van het besef dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip;
  5. Het organiseren van landelijke en lokale serviceprojecten.

Tafelronde 158 Bodegraven heeft banden met haar internationale zusterverenigingen:
Roundtable 158 Unterer Niederrhein – Duitsland
Roundtable 158 Bloemfontein – Zuid-Afrika
Roundtable 158 Rajapalayam Sivakasi – India

Jaarlijks vindt er een (numbers-)meeting plaats waarbij de tafels 158 bijeenkomen.